Ny AMC 34 om overtagelse af produktcertificeringer

DANAK har udarbejdet en akkrediteringsmeddelelse om overtagelse af produktcertificeringer.

 

Muligheden for at tillade et certificeringsorgan at overtage en produktcertificering fra et andet certificeringsorgan har længe været drøftet i DANAK.

 

Med udgivelsen af den nye AMC er der nu beskrevet mulighed herfor. Udgangspunktet er, at et certificeringsorgan skal have dokumentation for, at kravene til certificering opfyldes. Hvis en certificering overtages fra et andet certificeringsorgan, skal der derfor indhentes en række oplysninger fra det tidligere certificeringsorgan og gennemføres en evaluering heraf.

 

Den nye AMC 34 kan læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk