Ny udgave af AB 1 – Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder

DANAK har indført nogle ændringer i AB 1 for at tydeliggøre krav og tilføje information. Ændringerne er hovedsageligt baseret på ændrede krav i IAF MD 7 samt tydeliggørelse af krav fra EA-2/13.

 

Ændringerne er følgende:

  • Ændret beskrivelse i pkt. 2.8 om anvendelse af akkrediteringsstandarder til andet end akkreditering (MD 7:2023).
  • Tilføjelse i pkt. 2.10 om begrænsning af akkreditering i udlandet (lov om erhvervsfremme)
  • Tilføjelse af pkt. 4.10 om bedømmelse på adresser i udlandet (EA-2/13:2019)
  • Tydeliggørelse af informationspligt i pkt. 6.1 (ISO/IEC 17011:2017);
  • Ændring og udvidelse af beskrivelsen i pkt. 8 vedr. suspendering og ophør af akkreditering (MD 7:2023), samt tilføjelse af information om partshøring;
  • Tilføjelse af pkt. 9.10 om information til IAF (MD 7:2023).
  • Korrekturmæssige tilretninger.

 

AB 1 kan findes her.

DANAK har gennemført høring af udkast til AB 1 blandt de akkrediterede virksomheder. Høringsskema med kommentarer og DANAKs svar kan findes her. En udgave af AB 1 med ændringsmarkering kan findes her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk