Ny udgave af AB 11 om Evaluering og rapportering af måleusikkerhed ved mekanisk, fysisk og elektrisk prøvning

Der er gennemført en mindre revision af AB 11, så den refererer til opdaterede udgaver af de dokumenter, der er nævnt. Desuden er ordet ”estimering” erstattet med ”evaluering” i hele dokumentet.

Ændringerne til AB 11 har været præsenteret på seneste møde i DANAKs sektorudvalg for kalibrering og har efterfølgende været udsendt i høring til DANAKs kunder på kalibreringsområdet. Der er ikke modtaget tilbagemeldinger i høringsperioden.

Den nye udgave af AB 11 kan læses her.

Høringsudgaven med ændringsmarkering kan i en periode læses her.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk