Ny udgave af AB 3 om Akkreditering af laboratorier

DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 3 – Akkreditering af laboratorier er blevet revideret og den nye udgave kan findes her.

En version med ændringsmarkering kan desuden findes her i en periode.

AB 3 har været udsendt i høring til alle DANAKs kunder på laboratorieområdet. Der er modtaget en enkelt bemærkning vedr. kravene til metrologisk sporbarhed anført i pkt. 4.4 og 4.5, som ikke vurderes at være dækkende for medicinske laboratorier. DANAK har på grundlag heraf tilføjet et afsnit i pkt. 4.4.

 

Ændringerne, som blev meddelt ved høringen, er følgende:

Præstationsprøvning

  • Kravet om politik for præstationsprøvning er fjernet i pkt. 3.7, men indholdet er generelt overført til kravet til procedure på området.
  • Pkt. 3.11 om deltagelse i præstationsprøvning meddelt af EA eller ILAC er slettet.

Anvendelse af referencematerialer

  • Pkt. 4.4 og 4.5 er tilføjet om anvendelse referencematerialer til metrologisk sporbarhed. Desuden er referencematerialer tilføjet i pkt. 4.6 og 4.7.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk