Ny udgave af AB 9 om validering og verifikation

DANAK har udarbejdet en ny udgave af AB 9 som nu omhandler validering og verifikation generelt og ikke kun verifikation vedr. drivhusgas. 

AB 9: Akkreditering til validering og verifikation

AB 9 indeholder følgende ændringer:

  • I pkt. 1 er tilføjet EN/ISO 17029: 2019 og EN/ISO 14065:2021
  • I pkt. 2 er er tilføjet et punkt om EN/ISO 14064-1 og -2.
  • Flere afsnit er desuden blevet slettet, da kravene fremgår af akkrediteringsstandard eller af DANAKs akkrediteringsbestemmelse AB 1.

Udover informationen om at EN/ISO 14065:2013 ophører senest den 31. december 2023 (som tidligere meddelt i AMV 03), er der ikke ændrede krav i AB 9 til de virksomheder, der var omfattet af den tidligere udgave af AB 9.

 

Udkast til ændring af AB 9 har været udsendt i høring til kunder på området, og der er ikke modtaget høringssvar. Det udsendte udkast med ændringsmarkering kan i en periode fortsat findes på DANAKs hjemmeside under Extranet

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk