Ny udgave af AML 02 om ændring af akkreditering på laboratorieområdet

Der er gennemført nogle få men vigtige ændringer til AML 02 som er følgende:

Når DANAKs kunder ønsker ændringer til en akkreditering fremgår det nu, at der altid skal udfyldes en skabelon vedr. ændringen. I den tidligere udgave fremgik det, at skabelonen kun skulle udfyldes, når der ønskedes ændringer, der skulle behandles mellem DANAKs tilsynsbesøg. Akkrediteringsmeddelesen vedrører dog fortsat ikke akkreditering til fleksibelt akkrediteringsområde.

Det er desuden tilføjet, at laboratorierne skal indtaste udvidelse/ændring i DANAKs metodeliste/måleevneskema.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk