Nye og reviderede DANAK-dokumenter

DANAK har udarbejdet eller revideret nedenstående akkrediteringsbestemmelser og akkrediteringsmeddelelser:

AB 2

 • Opdatering, så der refereres til gældende standarder (pkt. 2.2)
 • Desuden tydeliggørelse, tilretning og korrektur (pkt. 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 3.6, 3.8, 3.12, 3.14, 4.2, 7)
 • AB 2 har været sendt i høring hos alle kunder. Høringsresultat kan findes her.

 

AMF 04

 • DANAK skal opfylde kravene i ISO/IEC 17011:2017. Her er der indført nye krav om kunders afvigelsesbehandling.
 • DANAK har anført disse krav i AB 1 pkt. 7.1. At der ved afvigelser skal besvares med omfang, korrektion, årsag og korrigerende handling.
 • For at sikre en ensartet forståelse af disse 4 begreber er AMF 04 udarbejdet. Den erstatter for laboratorierne AML 04, der udgår.
 • Da det er et krav, at vi skal have besvarelser af de 4 aktiviteter, kan afvigelser ikke lukkes, før disse er modtaget og accepteret.

 

AB 3

 • I bilaget under prøvningsområder er fysisk og mekanisk prøvning lagt sammen.
 • Ændringen blev præsenteret ved DANAK’s akkrediteringsdag for laboratorier i 2019 og er indført i DANAK’s kundeportal.

 

AML 18

 • Reference til EA (”EA termer”, ”EA Scope” o.lign.) i dokumentet er fjernet. I stedet anvendes termerne ”prøvningsområde” og ”kalibreringsområde”
 • Der er præciseret omkring angivelse af standarder, som ikke er prøvningsmetoder, herunder produktstandarder, klassifikationsstandarder o.lign. samt brug i forbindelse med fx notificering i henhold til Byggevareforordningen.
 • Desuden er der for prøvning foretaget en sammenlægning af prøvningsområderne ”fysisk prøvning” og ”mekanisk prøvning” til ”fysisk og mekanisk prøvning”.
 • Der er præciseret omkring angivelse af måleevner i måleevneskemaer.

 

AMC 17

 • Opdatering til gældende bekendtgørelse om energigennemgang.