Nye udgaver af AMC 03 om akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed

DANAK har revideret akkrediteringsbestemmelsen, som kan findes på nedenstående link.

Akkreditering til certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Afgrænsning af akkrediteringsområde - Omfang af DANAKs bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg)

 

Den tidligere udgave af AMC 03 henviste til 2 udgaver af ISO/TS 22003, da AMC 03 blev udgivet i en overgangsperiode, hvor man enten kunne anvende udgaven fra 2007 eller fra 2013. Det betød, at der var 2 forskellige grupperinger af kategorier i afsnit 2. Nu er overgangsperioden for længst overstået og grupperingen efter ISO/TS 2003: 2007 er fjernet.

Der er i øvrigt ingen faktuelle ændringer i AMC 03 men et par enkelte sproglige tilretninger.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk