Opdateret vedtægt for DANAK

DANAKs bestyrelse har besluttet at opdaterer vedtægten for DANAK, således at bestemmelsen om at bestyrelsesmedlemmer skal fratræde når de er fyldt 70 år fjernes.

Komiteen for god fondsledelse anbefaler, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside, idet de finder at en aldersgrænse understøtter fornyelse i bestyrelsen såvel som bestyrelsens stillingtagen til bestyrelsens sammensætning og kompetencer.

Bestyrelsen har ikke fundet behov for at sætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, da en aldersgrænse ikke understøtter fornyelse i bestyrelsen, idet deltagelsen i bestyrelsesarbejdet er begrænset til 2 perioder af 3 år.

Det er desuden bestyrelsens vurdering at det er vigtigt at bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring.

DANAKs vedtægt kan læses her.