VIGTIGT! - Ændret angivelse af akkrediteringsområde for ledelsessystemer (AMC 40) og udkast til ændring af AB 6

DANAK indfører ny afgrænsning af akkrediteringsområdet for ledelsessystemer i stedet for anvendelse af NACE-koder

DANAK har på linje med en række andre akkrediteringsorganer valgt at udfase anvendelse af NACE-koder. I stedet indføres ny afgrænsning som beskrevet i akkrediteringsbestemmelsen AMC 40.

AMC 40: Indførelse af anden afgrænsning af akkrediteringsområde for ledelsessystemer – QMS, EMS, OH&SMS og EnMS

Generelt vil akkrediteringsområdet blive bredere end det er i dag. I AB 40 er dog beskrevet, at der for enkelte områder vil blive anført nogle særlige begrænsninger.

DANAK vil fremsende forslag til de nye akkrediteringsområder i den kommende uge. Som det fremgår af AMC 40, kan man frem til den 15. september 2022 fremsende ønsker om ændringer.

For akkreditering til EMAS opretholdes NACE-koder som følge af EU-regler.

 

Udkast til ændring af AB 6 (Høring)

DANAK har udarbejdet udkast til ændring af AB 6 om certificering, som hermed sendes i høring. Høringssvar bedes sendt til Tina Henriette Jensen på tij@danak.dk senest den 1. september 2022.

 

AB 6: Akkreditering til certificering – Udkast til høring

Ændringerne består af følgende:

  • I pkt. 2.3 er asset management tilføjet som et nyt område, man kan akkrediteres til. Desuden er der indført nye afgrænsninger af akkrediteringsområdet som beskrevet i AMC 40.
  • I 3.2 a. er tilføjet at DANAK skal oplyses, hvis der indgår udenlandske sites på danske multisite certifikater. Endelig er afsnit 4 reduceret, da de anførte terminer nu er overskredne.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos

Allan Munck

Kvalitetschef, DANAK

Tlf. 7733 9545

amu@danak.dk