AKKREDITERING TIL CERTIFICERING OG VERIFIKATION INDENFOR MILJØ- OG ENERGIOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for certificering af miljøledelsessystemer og for akkreditering til miljøverifikation (EMAS).

Kontakt til udvalget: Kristina W. Ravn, DANAK, tlf: 7733 9549. E-mail: kwr@danak.dk

 
UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for

Jamil Dawood

Energistyrelsen – Center for Energieffektivisering

 

Energistyrelsen

 

Inger Nielsen

Force Certification A/S

Force Certification A/S

 

Henrik Borg Kristensen

Landbrug & Fødevarer, Virksomhed & Bedriftsmiljø

Landbrug & Fødevarer

 

Jørgen Baadsgaard-Jensen

Dancert A/S Dancert A/S
Annette Kromann

DNV GL Business Assurance Denmark A/S

DNV GL Business Assurance Denmark A/S

 

Kirsten Grahn Nielsen

Miljøstyrelsen, Virksomheder

Miljøstyrelsen

 

Helle Tofting

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

 

Kristina W. Ravn
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

Næste møde: 16. november 2023.

 
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: