AKKREDITERING TIL CERTIFICERING OG VERIFIKATION INDENFOR MILJØ- OG ENERGIOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for certificering af miljøledelsessystemer og for akkreditering til miljøverifikation (EMAS).

Kontakt til udvalget: Kristina W. Ravn, DANAK, tlf: 7733 9549. E-mail: kwr@danak.dk

 
UDVALGETS SAMMENSÆTNING
Navn Arbejdsplads Repræsentant for

Jamil Dawood

Energistyrelsen – Center for Energieffektivisering

Energistyrelsen

Inger Nielsen

Force Certification A/S

Force Certification A/S

Henrik Borg Kristensen Landbrug & Fødevarer, Virksomhed & Bedriftsmiljø

Landbrug & Fødevarer

Lars Bennedsen Dancert A/S Certificeringsorganerne
Annette Kromann DNV GL Business Assurance Denmark A/S

Certificeringsorganerne

Helle Tofting Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Certificeringsorganerne

Kristina W. Ravn
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

Næste møde: 16. november 2023.

 
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: