CERTIFICERING

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget er nedsat af bestyrelsen for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, med det formål at yde DANAK rådgivning i sager af principiel betydning for akkreditering til certificering.

Blandt emner på udvalgets dagsorden har været:

  • Certificeringsorganers konvertering til nye udgaver af akkrediteringsstandarder - for eksempel overgangen til DS/EN IEC/ISO 17021:2011 i januar 2013. Konverteringsprocessen kan ofte være meget tidspresset og vanskelig, fordi fortolkningen af nye krav er vanskelig at formidle og implementere.
  • Overvågningen af akkreditering i form af antallet af markbesøg (DANAKs besøg hos virksomheder, som certificeringsorganerne certificerer).
  • Nye myndighedskrav relevante for akkreditering, herunder for eksempel akkreditering som grundlaget for notificering som bemyndiget organ under Byggevareforordningen.
  • Nye ordninger under de forskellige akkrediteringsstandarder, herunder ETV, CO2-verifikation, EMAS 3, GLOBALG.A.P. samt ordninger inden for vedvarende energianlæg, skrot, interoperabilitetdirektivet, bæredygtig skovdrift mm.

Kontakt til udvalget: Hanne Kerl Poulsen, DANAK, tlf: 7733 9540. E-mail: hkp@danak.dk


UDVALGETS SAMMENSÆTNING
Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Birgitte Nejbjerg Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet

Jeanne Borgqvist

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet
Anders Frost-Jensen DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Certificeringsorganerne

Peter Baagøe Larsen

TEKNIQ kvalitet Certificeringsorganerne
Helle Tofting Bureau Veritas Certification Denmark A/S Certificeringsorganerne
Jesper Schultz DNV Business Assurance Denmark A/S Certificeringsorganerne
Mads Clausen Andersen
DNV Energy Systems Denmark A/S Certificeringsorganerne
Lars Bennedsen Dancert A/S Certificeringsorganerne
Bjarne Karlsen Hansen Intertek Certificeringsorganerne
Niels Ovesen FORCE Certification A/S Certificeringsorganerne
John Stecher Christensen Weldadvice I/S Certificeringsorganerne
Morten Nørgaard Byggeriets Kvalitetskontrol Certificeringsorganerne
Karina Christiansen UL International Demko A/S Certificeringsorganerne
Mette Peetz-Schou Dansk Industri Dansk Industri
Lars Bo Hammer Struers Dansk Industri
Jamil Dawood Energistyrelsen Energistyrelsen
Søren Kjeldmand Forsikring & Pension Forsikring & Pension
Christina M. Nygaard Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen
Kirsten Grahn Nielsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Kirsten Irgens Asmussen Sikkerhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen
Nanna Hahn Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen

Jeanne Rosenberg

Social- og Boligstyrelsen Social- og Boligstyrelsen

Jan Ellefsen

emt inspektion ApS Certificeringsorganerne
Louise Hopkinson Ricardo Certification Denmark ApS

Certificeringsorganerne

Lars Søgaard Validan ApS

Certificeringsorganerne

Lena Sørensen Nordisk Svejse Kontrol A/S

Certificeringsorganerne

Helle Birkebæk Sørensen       
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse  

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse  

Katrine Diethelm Jacobsen  
Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Melissa van Hauen 
Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Direktør Jesper Høy DANAK DANAK
Sektionsleder Karsten Tølløse DANAK DANAK
Ledende assessor Hanne Kerl Poulsen
(udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her


MØDEREFERATER