CERTIFICERING

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget er nedsat af bestyrelsen for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, med det formål at yde DANAK rådgivning i sager af principiel betydning for akkreditering til certificering.

Blandt emner på udvalgets dagsorden har været:

  • Certificeringsorganers konvertering til nye udgaver af akkrediteringsstandarder - for eksempel overgangen til DS/EN IEC/ISO 17021:2011 i januar 2013. Konverteringsprocessen kan ofte være meget tidspresset og vanskelig, fordi fortolkningen af nye krav er vanskelig at formidle og implementere.
  • Overvågningen af akkreditering i form af antallet af markbesøg (DANAKs besøg hos virksomheder, som certificeringsorganerne certificerer).
  • Nye myndighedskrav relevante for akkreditering, herunder for eksempel akkreditering som grundlaget for notificering som bemyndiget organ under Byggevareforordningen.
  • Nye ordninger under de forskellige akkrediteringsstandarder, herunder ETV, CO2-verifikation, EMAS 3, GLOBALG.A.P. samt ordninger inden for vedvarende energianlæg, skrot, interoperabilitetdirektivet, bæredygtig skovdrift mm.

Kontakt til udvalget: Hanne Kerl Poulsen, DANAK, tlf: 7733 9540. E-mail: hkp@danak.dk


UDVALGETS SAMMENSÆTNING
Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Birgitte Nejbjerg Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet

Jeanne Borgqvist

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet
Anders Frost-Jensen DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Certificeringsorganerne

Afventer

TEKNIQ kvalitet Certificeringsorganerne
Helle Tofting Bureau Veritas Certification Denmark A/S Certificeringsorganerne
Jesper Schultz DNV GL Business Assurance Denmark A/S Certificeringsorganerne
Jørgen Baadsgaard-Jensen Dancert A/S Certificeringsorganerne
Bjarne Karlsen Hansen Intertek Certificeringsorganerne
Niels Ovesen FORCE Certification A/S Certificeringsorganerne
John Stecher Christensen Weldadvice I/S Certificeringsorganerne
Morten Nørgaard Byggeriets Kvalitetskontrol Certificeringsorganerne
Karina Christiansen UL International Demko A/S Certificeringsorganerne
Mette Peetz-Schou Dansk Industri Dansk Industri
Lars Bo Hammer Struers Dansk Industri
Jamil Dawood Energistyrelsen Energistyrelsen
Søren Kjeldmand Forsikring & Pension Forsikring & Pension
Christina M. Nygaard Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen
Kirsten Grahn Nielsen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Kirsten Irgens Asmussen Sikkerhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen
Nanna Hahn Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen

Jeanne Rosenberg

Social- og Boligstyrelsen Social- og Boligstyrelsen

Jan Ellefsen

emt inspektion ApS Certificeringsorganerne
Louise Hopkinson Ricardo Certification Denmark ApS

Certificeringsorganerne

Lars Søgaard Validan ApS

Certificeringsorganerne

Lena Sørensen Nordisk Svejse Kontrol A/S

Certificeringsorganerne

Direktør Jesper Høy DANAK DANAK
Sektionsleder Karsten Tølløse DANAK DANAK
Ledende assessor Hanne Kerl Poulsen
(udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her


MØDEREFERATER