CERTIFICERING

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget er nedsat af bestyrelsen for Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, DANAK, med det formål at yde DANAK rådgivning i sager af principiel betydning for akkreditering til certificering.

Blandt emner på udvalgets dagsorden har været:

  • Certificeringsorganers konvertering til nye udgaver af akkrediteringsstandarder - for eksempel overgangen til DS/EN IEC/ISO 17021:2011 i januar 2013. Konverteringsprocessen kan ofte være meget tidspresset og vanskelig, fordi fortolkningen af nye krav er vanskelig at formidle og implementere.
  • Overvågningen af akkreditering i form af antallet af markbesøg (DANAKs besøg hos virksomheder, som certificeringsorganerne certificerer).
  • Nye myndighedskrav relevante for akkreditering, herunder for eksempel akkreditering som grundlaget for notificering som bemyndiget organ under Byggevareforordningen.
  • Nye ordninger under de forskellige akkrediteringsstandarder, herunder ETV, CO2-verifikation, EMAS 3, GLOBALG.A.P. samt ordninger inden for vedvarende energianlæg, skrot, interoperabilitetdirektivet, bæredygtig skovdrift mm.

Kontakt til udvalget: Hanne Kerl Poulsen, DANAK, tlf: 7733 9540. E-mail: hkp@danak.dk


UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Birgitte Nejbjerg

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet

Jeanne Borgqvist

Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet
Anders Frost-Jensen

DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Certificeringsorganerne

Peter Baagøe Larsen

Q-kontrol Certificeringsorganerne
Helle Tofting  

Bureau Veritas Certification Denmark A/S Certificeringsorganerne
Per Gelang

Kiwa Inspecta A/S Certificeringsorganerne
Jesper Schultz

DNV GL Business Assurance Denmark A/S Certificeringsorganerne
Jørgen Baadsgaard-Jensen

Dancert A/S Certificeringsorganerne
Anne Thyssen

Intertek Certificeringsorganerne
Niels Ovesen

FORCE Certification A/S Certificeringsorganerne
John Stecher Christensen

Weldadvice I/S Certificeringsorganerne
Morten Nørgaard

Byggeriets Kvalitetskontrol Certificeringsorganerne
Karina Christiansen

UL International Demko A/S Certificeringsorganerne
Mette Peetz-Schou

DI DI
Lars Bo Hammer

Brüel & Kjær Sound and Vibration Measurement DI
Jamil Dawood

Energistyrelsen Energistyrelsen
Tine Aabye

Forsikring & Pension Forsikring & Pension
Christina M. Nygaard

Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen
Kirsten Grahn Nielsen

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Medlem under udpegning

Sikkerhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen
Nanna Hahn      

 

Søfartsstyrelsen Søfartsstyrelsen

Jeanne Rosenberg

Bolig- og Planstyrelsen Bolig- og Planstyrelsen
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Karsten Tølløse

DANAK DANAK
Ledende assessor Hanne Kerl Poulsen
(udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her


MØDEREFERATER