KALIBRERING

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for kalibrering.

Kontakt til udvalget: Hans D. Jensen DANAK, tlf: 77 33 95 61. E-mail: hdj@danak.dk

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for

Peter Bo Mortensen

(formand)

 

FORCE Technology

DANIAmet-CLM

Jan Hald DFM A/S

DFM

 

Jan Nielsen Teknologisk Institut DANIAmet-NMI, primær- og referencelaboratorierne i Danmark
Pia Larsen


Sikkerhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen

Lars Bo Hammer

 

Hottinger Brüel & Kjær A/S Dansk Industri

Viggo Andersen

Kamstrup A/S

Dansk Industri

Steen Ulsøe Hansen

 

Novo Nordisk

FVM

Lene Maribo Schou

 

Buhl og Bønsøe EUROLAB Danmark

René Wilche

 

Element Metech A/S EUROLAB Danmark

Direktør 

Jesper Høy

 

DANAK

DANAK

 

Sektionsleder

Kirsten Marie Rosenberg

DANAK DANAK

Ledende assessor

Hans D. Jensen
(udvalgssekretær)

DANAK DANAK


Læs udvalgets kommissorium her

 

Næste møde: 21. november 2023.

   
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: