FØDEVAREOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget rådgiver DANAK i sager af principiel betydning for området for fødevarer og foder (kemi, mikrobiologi, sensorik m.m.)

Kontakt til udvalget: Kirsten Marie Rosenberg, DANAK, tlf.: 77 33 95 83, e-mail: kmr@danak.dk

 

 
UDVALGETS SAMMENSÆTNING
Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Henrik Stapelfeldt (formand) CP Kelco ApS Dansk Industri
Anette Bysted DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Gitte Sørensen DK-VET

DK-VET

Vakant   EUROLAB-Danmark
Grethe Hyldig DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Helle Lindberg Madsen Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen

Rune Ellegaard Lyngsø Eurofins Steins A/S EUROLAB-Danmark
Direktør Jesper Høy DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg DANAK DANAK
Kirsten Marie Rosenberg
Sektionsleder (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

   
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: