FØDEVAREOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget rådgiver DANAK i sager af principiel betydning for området for fødevarer og foder (kemi, mikrobiologi, sensorik m.m.)

Kontakt til udvalget: Nikoline Feldung Damkjær, DANAK, tlf.: 77 33 95 34, e-mail: nfd@danak.dk

 

 
UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Henrik Stapelfeldt (formand)

CP Kelco ApS Dansk Industri
Anette Bysted

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Gitte Sørensen DK-VET

DK-VET

Kirsten Kirkeby

Danish Crown EUROLAB-Danmark
Grethe Hyldig

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Helle Lindberg Madsen Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen

Rune Ellegaard Lyngsø

Eurofins Steins A/S EUROLAB-Danmark
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg

DANAK DANAK
Nikoline Feldung Damkjær
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

   
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: