FØDEVAREOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget rådgiver DANAK i sager af principiel betydning for området for fødevarer og foder (kemi, mikrobiologi, sensorik m.m.)

Kontakt til udvalget: Kirsten Marie Rosenberg , DANAK, tlf: 77 33 95 83. E-mail: kmr@danak.dk

 
UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Henrik Stapelfeldt (formand)

CP Kelco ApS Dansk Industri
Anette Bysted

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Vakant  

DTU Veterinærinstituttet

Kirsten Kirkeby

Danish Crown EUROLAB-Danmark
Grethe Hyldig

DTU Fødevareinstituttet DTU Fødevareinstituttet
Sten Mortensen

Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen
Helle Lindberg Madsen Fødevarestyrelsens laboratorium Ringsted Fødevarestyrelsens laboratorium Ringsted
Rune Ellegaard Lyngsø

Eurofins Steins A/S EUROLAB-Danmark
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg

DANAK DANAK
Kirsten Marie Rosenberg
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

   
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: