MILJØOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for akkreditering af ydelser i området miljø.

Kontakt til udvalgetHanne Bitten Rasmussen, DANAK, tlf: 77 33 95 68. E-mail: hbr@danak.dk

UDVALGETS SAMMENSÆTNING

Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Anders Kjærulff Svaneborg

Eurofins Miljø A/S Eurolab Danmark
Claus Backalarz FORCE Technology Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger
Vakant

  Dansk Industri
Gitte Gadegaard Rasmussen

Højvang Laboratorier A/S Eurolab Danmark
Lars K. Gram Force Technology Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften
Signe Andersen

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Helle Rüsz Hansen

Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Michael Hastrup

Miljøstyrelsen, Enhed Odense SØ – Laboratoriet Miljøstyrelsen
Maria Bech Poulsen DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Pia Lassen DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Lea Mejdahl Lind  Eurofins Miljø A/S Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger
Trine Koch Jacobsen

Herning Kommune KL
Direktør Jesper Høy

DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg

DANAK DANAK
Hanne Bitten Rasmussen
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

 

Næste møde: 28. november 2023

 
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: