MILJØOMRÅDET

OPGAVER OG MEDLEMMER

Udvalget skal rådgive DANAK i sager af principiel betydning for akkreditering af ydelser i området miljø.

Kontakt til udvalgetHanne Bitten Rasmussen, DANAK, tlf: 77 33 95 68. E-mail: hbr@danak.dk

UDVALGETS SAMMENSÆTNING
Navn Arbejdsplads Repræsentant for
Anders Kjærulff Svaneborg Teknologisk Institut Århus Eurolab Danmark
Claus Backalarz FORCE Technology Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger
Vakant   Dansk Industri
Gitte Gadegaard Rasmussen Højvang Laboratorier A/S Eurolab Danmark
Lars K. Gram Force Technology Miljøstyrelsens referencelaboratorium for måling af emissioner til luften
Signe Andersen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Helle Rüsz Hansen Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen
Michael Hastrup Miljøstyrelsen, Enhed Odense SØ – Laboratoriet Miljøstyrelsen
Maria Bech Poulsen DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Pia Lassen DCE Aarhus Universitet, institut for miljøvidenskab Nationalt Center for Miljø og Energi
Lea Mejdahl Lind Eurofins Miljø A/S Miljøstyrelsens referencelaboratorium for kemiske og mikrobiologiske miljømålinger
Trine Koch Jacobsen Herning Kommune KL
Direktør Jesper Høy DANAK DANAK
Sektionsleder Kirsten Rosenberg DANAK DANAK
Hanne Bitten Rasmussen
Ledende assessor (udvalgssekretær)
DANAK DANAK

 

Læs udvalgets kommissorium her

 

Næste møde: 26. november 2024

 
REFERATER FRA TIDLIGERE MØDER: