CO2-verifikation, Søtransport, EU-MRV

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS EN/ISO 14065:2013 (ISO 14065:2013) Drivhusgasser - Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse

ANDRE KRAVDOKUMENTER OG FORTOLKNINGER

  • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport og om ændring af direktiv 2009/16/EF
  • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927 om skabeloner til overvågning af planer, emissionsrapporter og overensstemmelsesdokumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport
  • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928 om fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport
  • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/2071 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 for så vidt angår metoderne til overvågning af CO2-emissioner og reglerne for overvågning af andre relevante oplysninger
  • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/2072 om verifikationsaktiviteter og akkreditering af verifikatorer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport
  • DS/ISO 14066:2011 Drivhusgasser - Kompetencekrav til team der validerer og verificerer drivhusgasser
  • IAF MD6:2014 IAF Mandatory document for the Application of ISO 14065:2013

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMC

AMC 15: Akkreditering til certificering af ledelsessystemer og personer samt til verifikation - Omfang af DANAK's bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg)

 

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMV