VALIDERING OG VERIFIKATION AF MILJØINFORMATION

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17029:2019: Overensstemmelsesvurdering – Generelle principper og krav for validerings- og verifikationsorganer
  • DS/EN ISO 14065:2021: Generelle principper og krav til organer, der validerer og verificerer miljøinformation
  • Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse. (udgår 31. december 2023)
  • DS/ISO 14066:2023 Miljøinformation – Kompetencekrav til teams til validering og verifikation af miljøinformation

ANDRE KRAVDOKUMENTER OG FORTOLKNINGER

For verifikation til EU-ETS gælder desuden

For validering og verifikation til DS/EN ISO 14064-1:2019 og DS/EN ISO 14064-2:2019 gælder desuden:

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMV