Drivhusgas – verifikation

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER
AKKREDITERINGSSTANDARD
 • DS/EN ISO/IEC 17029:2019: Overensstemmelsesvurdering – Generelle principper og krav for validerings- og verifikationsorganer
 • DS/EN ISO 14065:2021: Generelle principper og krav til organer, der validerer og verificerer miljøinformation
 • DS EN/ISO 14065:2013 (ISO 14065:2013) Drivhusgasser - Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse. (udgår 31. oktober 2024). 
ANDRE KRAVDOKUMENTER OG FORTOLKNINGER
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 af 19. december 2018 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2067 af 19. december 2018 om verifikation af data og om akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF
 • Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/331 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF
 • Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1842 af 31. oktober 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår yderligere regler for justeringer af gratistildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet
 • DS/ISO 14066:2011 Drivhusgasser - Kompetencekrav til team der validerer og verificerer drivhusgasser
 • EA-6/03 M:2013 EA Document for the Recognition of Verifiers under the EU ETS Directive
 • IAF MD6:2014 IAF Mandatory document for the Application of ISO 14065:2013
 • Kommissionens Guidance Dokumenter til Monitorering, rapportering og verifikation af EU ETS emissioner (Link til Kommissionens website)
AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF
 
AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMV