VALIDERING OG VERIFIKATION AF MILJØINFORMATION

Nedenfor er anført link eller henvisning til dokumenter, som er gældende for den specifikke ordning.

BEKENDTGØRELSER

AKKREDITERINGSSTANDARD

  • DS/EN ISO/IEC 17029:2019: Overensstemmelsesvurdering – Generelle principper og krav for validerings- og verifikationsorganer
  • DS/EN ISO 14065:2021: Generelle principper og krav til organer, der validerer og verificerer miljøinformation
  • DS EN/ISO 14065:2013 (ISO 14065:2013) Drivhusgasser - Krav til validerings- og verifikationsorganer til brug ved akkreditering eller anden form for anerkendelse. (udgår 31. oktober 2024). 
  • DS/ISO 14066:2011 Drivhusgasser - Kompetencekrav til team der validerer og verificerer drivhusgasser

ANDRE KRAVDOKUMENTER OG FORTOLKNINGER

For verifikation til EU-ETS gælder desuden

 For verifikation til EU-MRV gælder desuden:

  • IAF MD6:2014 IAF Mandatory document for the Application of ISO 14065:2013
  • Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC
  • Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2071 amending Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council as regards the methods for monitoring carbon dioxide emissions and the rules for monitoring other relevant information
  • Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2072 on the verification activities and accreditation of verifiers pursuant to Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport
  • EU komisionens guidance dokumenter

 

AKKREDITERINGSBESTEMMELSER

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMF

 

AKKREDITERINGSMEDDELELSER - AMV