KEMISK, BIOLOGISK OG MIKROBIOLOGISK PRØVNING

Gennem kemisk, biologisk eller mikrobiologisk prøvning (analyse) kan virksomheder, myndigheder eller andre interessenter få fastlagt kemiske, biologiske eller mikrobiologiske parametre af produkter eller prøver udtaget for eksempel af fødevarer eller i det omgivende miljø. I mange tilfælde skal disse parametre opfylde krav i lovgivning eller på andre måder fastsatte specifikationer. Det er endvidere muligt at blive akkrediteret til prøvetagning alene.

Særordninger:

 1. For laboratorier, som udfører miljømålinger, er der krav til analysekvaliteten, som skal opfyldes af laboratoriet. Disse krav fremgår af den til enhver tid gældende bekendtgørelse fra Miljøministeriet om kvalitetskrav af miljømålinger.

 2. Laboratorier, som udfører emissionsmålinger, vil blive bedømt op mod kravene i CEN/TS 15675:2007. Air quality - Measurement of stationary source emissions. Denne tekniske specifikation er en sektorspecifik tolkning af ISO 17025.

Laboratorier kan akkrediteres til prøvning og/eller prøvetagning indenfor en lang række prøvningsområder jvf. akkrediteringsbestemmelse AB 3, bilag 1.:

PRØVNINGSOMRÅDER OG PRODUKTOMRÅDER

Prøvningsområderne er:

 • Biologisk og biokemisk prøvning
 • Kemisk prøvning
 • Forensisk prøvning*
 • Mikrobiologisk prøvning
 • Ioniserende stråling og radiokemi*
 • Prøvetagning*
 • Sensorisk prøvning

For prøvningsområder mærket med (*) vil disse områder også kunne forekomme indenfor fysisk, mekanisk og elektrisk prøvning.

Typiske produktområder jvf. AB3, hvor ovenstående prøvningsområder finder anvendelse er:

 • Biologisk materiale
 • Kemikalier og kemiske produkter
 • Bygge- og anlægsprodukter
 • Miljøprøver
 • Fødevarer
 • Farmaceutiske produkter
 • Legetøj, sport og forlystelser
 • Landbrugsprodukter

AKKREDITERINGSGRUNDLAG

BEKENDTGØRELSER
 AKKREDITERINGSSTANDARD
 • DS/EN ISO/IEC 17025, 2017 Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.
 AKKREDITERINGSBESTEMMELSER
GUIDELINES

Udover ovenstående kravdokumenter, som prøvningslaboratorier skal overholde, forekommer der et større antal internationale guidelines, som er relevante for akkrediterede laboratorier, og som er implementeret gennem akkrediteringsbestemmelserne:

De med (*) markerede retningslinier er sektorspecifikke og gælder er kun relevante for laboratorier som udfører prøvninger inden for disse områder.

 

AKKREDITERINGSMEDDELELSER

Der er desuden udgivet akkrediteringsmeddelelser som vejleder, beskriver bedømmelsespraksis og forhold af relevans for akkrediterede prøvningslaboratorier:

1. AMF - FÆLLES FOR AKKREDITEREDE VIRKSOMHEDER
2. AML - FÆLLES FOR ALLE LABORATORIER
3. AML P - PRØVNINGSLABORATORIER

** Gælder kun for laboratorier der ønsker at foretage prøvetagning eller udføre miljøanalyser omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav af miljømålinger.